Jen ať se vyřádí…

Přesně si pamatujeme jak skvělé byly školní akce, kde se něco dělo. Jak jsme si najednou byli všichni blíž, více se smáli a život měl šťávu.

Jsou to vzpomínky na celý život.

Právě tak šťavnatou nabídku přinášíme dětem na základní školy a mladým lidem na střední školy.

  • Adaptační a týmové kurzy
  • Programy pro školy v přírodě