ŠKOLA LEZENÍ SPOLUPRACUJE S CHKO BROUMOVSKO

Jako jediná horolezecká škola v regionu pískovcových skalních měst Broumovského výběžku (Adršpašsko-Teplické skály, Ostaš, Bišík a Broumovské stěny) máme oficiální povolení k provádění horolezeckých kurzů a dalších činností s tím souvisejících.

Chceme, aby tyto jedinečné přírodní lokality zůstaly i pro další generace. Proto jsme se s CHKO Broumovsko dohodli na vzájemné spolupráci a respektování pravidel v rámci organizované horolezecké činnosti a kurzů.

Předáme Vám nejen výborné informace a praktické zkušenosti, ale také se dozvíte zajímavosti o zdejší krásné přírodě.